اساسنامه جبهه ازادیخواهان مردم ایران

اساسنامه واصول جبهه

دعوت ازادیخواهان به جبهه ازادیخواهان مردم ایران

جبهه آزادیخواهان مردم ایراندر راستای نیل و دست یابی ملت ایران به خواسته های برحق خود، ضمن تاکید بر لزوم اتحاد و همدلی بین همه ایرانیان ، اعلام میدارد: تمامی تلاش و فعالیت های این جبهه ، برای آزادی میهن و ملت و پایه گذاری یک نظام مردم سالار بر پایه جدایی دین از حکومت در ایران می باشد.‏

کشورمان ایران به سبب حکومت نالایق ، فاسد و ضد انسانی بنام جمهوری اسلامی ، لحظاتی بس دشوار و بحرانی را طی می کند. نارضایتی عمومی ناشی از سرکوب سیستماتیک خواست های به حق مردم ، چپاول ثروت های ملی ، عدم رعایت قوانین بین المللی و حقوق بشر و اصرار بر دستیابی به انرژی هسته ای بصورت غیر شفاف ، کشور را با تحریم های اقتصادی و تهدید نظامی جدی جهانی روبرو ساخته است.

همچنین با توجه به تورم روز افزون و کاهش شدید ارزش پول ملی ، مشکلات زندگانی ، فقر و تنگدستی اقشار مختلف مردم بویژه لایه میانی و زیرین جامعه بسرعت گسترش یافته است. مردم دیگر توان تحمل این همه ظلم و نابرابری ، فقر و تنگدستی و خفت و خواری را ندارند. ملت ایران همواره بر این باور بوده است که خود توانایی برکناری نظام دیکتاتوری و فاسد جمهوری اسلامی را دارا می باشد و بر همین اساس“جبهه آزادیخواهان مردم ایران”از تمامی ملت ها ، دولت ها ، سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی دیگر درخواست دارد تا در این راه دشوار از حرکت های آزادیخوانه مردم ایران حمایت کنند.

ما امضا کنندگان این منشور و پیمان نامه ضمن اعلام موجودیت“جبهه آزادیخواهان مردم ایران”تعهد می نمائیم تا برگزاری یک انتخابات آزاد بمنظور تشکیل مجلس موسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی نوین و دمکراتیک ایران در کنار هم و همراه هم باشیم و تمامی امکانات و نیروی خود را برای تحقق این امر با باور به اصول بنیادین زیر بکار بندیم.

اصول جبهه :

الف :ما خواهان حفظ ” استقلال ، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی کشورمان ایران” هستیم.

ب :همه ایرانیان در تمامی حقوق شناخته شده بشر طبق مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و پیوست های آن با هم برابر هستند.

پ :ما خواهان یک حکومت غیر متمرکز استانی بر مبنای تقسیمات فعلی استان ها می باشیم که در ساختار دیوانی آن ، دین از حکومت جدا بوده و تمامی ادیان و مذاهب آزاد و محترم شمرده شود. لازم به ذکر است، نوع حکومت می تواند به یکی از اشکال مشروطه پارلمانی(پادشاهی پارلمانی)، جمهوری لیبرال دمکرات و یا سوسیال دمکرات و یا هر شکل دیگر از ساختارهای نوین حکومتی باشد که ضمن دارا بودن یک قانون اساسی و پرچم ، در یک همه پرسی آزاد با رای مستقیم ملت انتخاب خواهد شد .

“جبهه آزادیخواهان مردم ایران”از تمامی ایرانیان و ایران دوستان جهان دعوت می کند در واحدهای مستقل این جبهه که در هفت شاخه جداگانه در نظر گرفته شده است و شامل ایلات و طایفه ها -احزاب و گروه ها – فعالان و شخصیت های مستقل -دانش آموزان ،فرهنگیان و دانشجویان – کارگران و آسیب دیدگان اجتماعی -بازاریان و اصناف -نیروهای مسلح می باشد ، دعوت بعمل می آورد تا با همفکری و همکاری در جهت تولید قدرت و تحمیل انتخابات آزاد بمنظور تشکیل مجلس موسسان برای تدوین وتصویب قانون اساسی نوین و دمکراتیک و یا ایجاد زمینه فروریزی رژیم قرون وسطایی و تروریست پرور جمهوری اسلامی در این جبهه به هم بپوندند و یقین داشته باشند که در سرنوشت ملت ها هیچ نیرویی به اندازه خود ملت ها تعیین کننده نمی باشد.

====

( توجه ، بنابه پیشنهاد اعضاء و گروه های هموند در جبهه آزادیخواهان مردم ایران دو کلمه از منشور جبهه در مجمع عمومی که در کنار شورای ملی در آینده تشکیل خواهد شد ، حذف ، و افزوده خواهد گشت ).

الف ؛ کلمه ((تصویب)) در سطر پنجم پاراگراف آخرمنشور موجب برخی سو تفاهمات و برداشتهای غلط شده است که نیاز به تفسیر دارد ، بکلی حذف خواهد شد.

ب ، (( پادشاهی پارلمانی)) در تعریف مشروطه پارلمانی و یا به جای آن ،در سطر سوم اصل پ اضافه خواهد شد.

====

هدف جبهه :

الف :کمک به برگزاری شورا و یا کنگره ملی ایران و اجرای برنامه ها و دستورات آن

ب :اتحاد و سازماندهی گروه های ملی گرا بر پایه تاریخ ، فرهنگ و ایران دوستی

برنامه جبهه در هفت واحد تدوین خواهد شد

۱ – اتحاد ایلات و طایفه ها

۲ – احزاب ، گروها و تشکل ها

۳ – فعالان و شخصیت های مستقل

۴ – دانش آموزان و فرهنگیان و دانشجویان

۵ – کارگران ، کاروران و آسیب دیدگان اجتماعی

۶ – بازاریان و اصناف

۷ –نیروهای مسلح