این ویرانه آرامگاه یعقوب لیث صفاری است، سردار واقعی ایران

👆🏻👆🏻👆🏻😢این ویرانه آرامگاه یعقوب لیث صفاری است، سردار واقعی ایران و مردی که ایران رو از خلیفه های اعراب و عباسی پس از اسلام نجات داد. در آرامگاه یعقوب لیث صفاری از چوب و صندوق میوه برای نگه داشتن بخش های مختلف استفاده شده! میخ های رنگ و رو رفته و زنگ زده، تار انکبوت و سقفی که داره ریزش می کنه سرنوشت پدر ناسیونالیسم ایرانه.
 این دلاور سیستانی و سردار واقعی تاریخ ایران در سرزمین خودش به خاک سپرده شده ولی غریب! 
 یعقوب لیث صفاری نخستین کسی بود که بعد از اسلام استقلال ایران رو تامین کرد و دوباره زبان پارسی رو به عنوان زبان ملی احیا کرد. آرامگاه این بزرگمرد تاریخ ایران در روستای شاه آباد غرب در ۱۵ کیلومتری دزفول قرار گرفته است.

Advertisements