شاخه یکم جبهه آزادیخواهان مردم ایران در شهر استانبول ترکیه

جبهه آزادیخواهان مردم ایران بر پایه منشور خود که می گوید : تمامی ایرانیان و ایران دوستان جهان دعوت می کند در واحدهای مستقل این جبهه که در هفت شاخه جداگانه در نظر گرفته شده است و شامل ایلات و طایفه ها ، احزاب و گروها ، فعالان و شخصیت های مستقل ، دانش آموزان – فرهنگیان و دانشجویان ، کارگران و آسیب دیدگان اجتماعی ، بازاریان و اصناف و نیروهای مسلح است ، حضور یافته تا با همفکری و همکاری در جهت تولید قدرت و تحمیل انتخابات آزاد بمنظور تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی نوین و دمکراتیک و یا ایجاد زمینه فروریزی رژیم قرون وسطایی و تروریست پرور جمهوری اسلامی در این جبهه به هم بپوندند و یقین داشته باشند که در سرنوشت ملت ها هیچ نیرویی به اندازه خود ملت ها تعیین کننده نمی باشد.

شاخه یکم جبهه آزادیخواهان مردم ایران در ترکیه با هدف جذب اکثریت نیروهای جوان که برای دفاع از حقوق میهن وندی خود و بدست آوردن شرافت ملی و شخصی از دست رفته با حکومت در مبارزه بودند و بر اثر سرکوب و شکنجه حکومت فاسد، کشور خود را ترک کرده اند، آغاز به فعالیت و پیکار کرده است.

این جبهه از تمامی جوانان مبارز هم میهن در ترکیه می خواهد با مدیریت آن در اروپا و ترکیه تماس گرفته و با پیوستن بهمدیگر جهت رویارویی با رژیم در حال فروریزی ولایت فیقه که صدای شکستن ستون فقرات این نظام ناکارآمد و پوسیده آن بگوش می رسد ؛ صف آرایی کرده و با تقویت واحدهای هفتگانه این جبهه در فروپاشی حکومت ایران برباد ده فاسد آخوندی سهم بزرگی داشته و کشور و ملت ایران را از فروپاشی و فقر و فحشا نجات دهیم.

omid2

زنده باد آزادی و دمکراسی
پاینده ایران و ملت ایران
جبهه آزادیخواهان مردم ایران
۰۲ دسامبر ۲۰۱۲

Advertisements