پنجمین جرم رایج نوجوانان تهرانی

“شرب خمر”، پنجمین جرم رایج نوجوانان تهرانی
مطابق پرونده‌های تشکیل شده در مجتمع تخصصی کودکان و نوجوانان در تهران، نوشیدن و حمل مشروبات الکلی جزو ده جرم نخست این گروه سنی قرار دارد. گفته می‌شود مشروب‌خواری در میان نوجوانان به شدت افزایش یافته است.
قوام فروزان، معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده (ویژه کودکان و نوجوانان) می‌گوید آمار رسمی به دست آمده از پرونده‌های این مجتمع حاکی از افزایش مصرف مشروبات الکلی در میان نوجوانان است.

او روز دوشنبه، ۱۵ شهریور به خبرگزاری مهر گفت که این آمار مربوط به پرونده‌های قضایی است و از آنجا که خرید و فروش و مصرف الکل به طور عمده در خفا انجام می‌شود دسترسی به آمار واقعی امکان‌پذیر نیست.

بر اساس پرونده‌های تشکیل شده در این مجتمع قضایی، ده جرم نخست نوجوانان تهرانی به ترتیب عبارتند از: «تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضرب و جرح عمدی، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیرعمد، شرب خمر، تخریب، روابط نامشروع و تهدید، ورود و اقامت غیرمجاز و حمل مشروبات الکلی.»
آشکار شدن معضلی قدیمی

به گفته‌ی فروزان یکی از علت‌های اصلی افزایش گرایش کودکان و نوجوانان نسل جدید به مصرف مشروبات الکلی در مقایسه با نسل قبلی، “تغییر الگوهای دوران کودکی و نوجوانی” است.

او به خبرگزاری مهر گفت: «تعارض در گفتار و رفتار و عملکرد بسیاری از کسانی که الگوی کودکان و نوجوانان محسوب می‌شوند در قبح‌زدایی از این‌گونه جرایم بسیار مؤثر است.»