تو ای بانوی ایرانی

صحبت من با تو بانوی ایران زمین است.با تو که با خیال واحی با پای صندوق رای رفتی. آیات زن ستیزی کتاب اسلام بر همگان آشکار است. و نقش زن در اسلام مشخص . در حقیقت از نظر اسلام زن نقشی برای ایفا در دنیا ندارد و تنها به بردگی و کنیزی و ذلت و خواری بسنده است . زن در دنیای اسلام یعنی هیچکس. و نظام کنونی ایران بر پایه (اسلام ) برنامه ریزی شده است . بانوی هموطن من آیا در اینچنین نظامی جایی برای تو وجود دارد ؟ روحانی گفت زنها بیایند و نقش خود را به رخ ملت بکشند. آیا پرسش کردی منظور از نقش ؛ تنها رای دادن است؟ چرا به وعده های پیشین مسئولین در راستای خدمات به زنان مروری نمی اندازید ؟ به راستی اینبار که رای دادی مروری در گذشته داشته ای ؟ در نظامی که دی‍کتاتوری حاکم است این ما نیستیم که تصمیم می گیریم و آیا تو که زن هستی در این نظام زن ستیز امیدی به ایفای نقش داری. آری تنها نقش تو در این رای دادن مهرتایید است بر تمامی ظلم و ستمی که می شود. بانوی وطن من آزاده بود. ارزش و مقام بانوی وطن من با مردان یکسان بود. اما براستی چه شده که امروز اینچنین جامعه ای مریض وطن را در بر گرفته ؟ چرا بانوی وطن من برای لقمه نانی باید تن به هر خفت و خواری دهد ؟
بانوی وطن من به لقمه نانی اسیر است و اما پول وطن در خدمت اعراب است .
تو رای دادی و من در اندوه فردای تو. ‍ اندیشه لازم است ای دوست. چه چیز خرد تو را ربوده که امروز حتی از اندیشه کردن به حقیقت گریزانی؟ چرا کمی به گذشته نمی اندیشی ؟ ایرانیان شاد بودند .همواره در جشن و سرور وپایکوبی بودند. چه شد که ماتم سرتاسر وطن را فرا گرفته ؟
تو رای دادی و من در ماتم فردای تو ای دوست. اندیشه لازم است

امید دیمی نیت

عضو شورای مرکزی جبهه آزادیخواهان مردم ایران

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s