زندگي بچه هاي ملاها در تهران 

  
‌ پولهاي باد أورد بهشت را به تهران أورده ديگه براي بهشت رفتن نيازي به خوابيدن روي مين و سيم خار دار نيست 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s