عجب دنياي است 

  یکی با مشروب فکر خداست

یکی در مسجد فکر زناست

یکی بی حجاب در ذکر خداست

یکی با چادر در فکر گناست

یکی موی سیخ و با غیرت

یکی تسبیح بدست و فکر شهوت

عجب دنیایست…


Advertisements

1 Comment

Leave a Reply to Mark Geoffrey Kirshner Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s