کودک بی شناسنامه بلوچ: ایرانی هستیم اما شناسنامه نداریم

درد دلهای یک کودک ایرانی ساکن استان بلوچستان. این کودک به زبان بلوچی می گوید: “ما ۸ برادریم، ایرانی هستیم اما شناسنامه نداریم”. او ادامه میدهد: “شناسنامه پدر بزرگم سوخته، به پدرم شناسنامه نداده اند. مادرم شناسنامه دارد. اما به ما شناسنامه نداده اند. من بی سواد مانده ام و زندگی سختی داریم.”

این ویدیو در منطقه غریب آباد شهر ایرانشهر (پهره) گرفته شده است. در این منطقه و در آخر خیابان کارگر بسیاری از خانواده ها بی شناسنامه زندگی می کنند اما فقط تعداد کمی از آنها جرات حضور در مقابل دوربین را دارند.
در همین رابطه متذکر می شویم که هزاران تن از شهروندان بلوچ ایرانی از داشتن شناسنامه محروم هستند. گر چه آمار رسمی در این زمینه از سوی کارگزاران رژیم بیان نشده است اما با توجه به سخنان پراکنده مدیر کل آموزش و پرورش و نمایندگان رژیم در مجلس استان سیستان و بلوچستان این افراد بیش از ۱۶ هزار تن برآورد میشوند. این در حالی است که کارگزاران چپاولگر رژیم بدلیل رسیدگی نکردن به مشکلات خانواده های محروم بلوچستانی و با کوتاهی در ندادن شناسنامه به این کودکان باعث تخریب آینده آنان می شوند.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s