بازجوي إز  مدافعين حرم در سوريهاز او پرسش میکنند 

چرا امدی سوریه ؟

میگه , من مدافع حرم سید زینب هستم و..

بهش میگه قربون شکل ماهت برم , اخه نوکرتم , اینجا, ریف , است و هیچ حرم مقدسی وجود ندارد !!

گروه , فیلق شام , یک گروه کاملا کاملا سوری است , از همان افراد عادی که بشار, یک سال انها را به گلوله میبست

جمهوری اسلامی , جای جنگیدن با داعش رفته است به جنگ مبارزین سوری

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s