سند خيانت ارتش شاهنشاهي به ميهن 

سربازان ارتش شاهنشاهي در برابر ايران سوگند خورده بودند كه برأي حفاظت ميهن تا پاي جان بيستند اما در اخرين لحظه حساس مانند شاه سلطان حسين تسليم دشمن شدند و خاك ايران تقديدم اهـريمن كردند 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s