درد ملتي كه به دنبال  خميني رفتند 

زن: مگه اینجا مدرسه دولتی نیست؟مدیر: اگه نبود که میگفتم یه میلیون تومن بریز

زن: آقا آخه مدارس دولتی نباید شهریه بگیرن

مدیر: این شهریه نیست اسمش همیاریه!

زن: اسمش هر چی هست

تلویزیون گفته به همه مدارس بخشنامه شده که مدارس دولتی هیچگونه وجهی نمیتونن دریافت کنن.

مدیر: خب برو اسم بچت را تو همون تلویزیون بنویس، انقدر هم وقت منو نگیر.

زن: آقای مدیر آخه من دو تا بچه یتیم دارم، از کجا بیارم؟

مدیر: خانم محترم وقتی وارد اینجا شدی رو تابلوش نوشته بود یتیم خونه یا مدرسه؟

آقای مستخدم، این خانم رو به بیرون راهنمایی کن!
زن با چشمانی پر از اشک منتظر اتوبوس بود

اتومبیل مدل بالایی ترمز کرد و زن سوار شد

روزنامه ای را که روی صندلی جا مانده بوند را بر داشت و بهش خیره شد :

کمیته مبارزه با فقر در جلسه امروز…

ستاد مبارزه با بیسوادی…

تیتر درشت بالای صفحه نوشته بود:

با 200000 زن خیابانی چه میکنید؟

زن با خودکاری که از کیفش بیرون آورده بود عدد را تصحیح کرد:

با 200001 زن خیابانی چه میکنید؟
حالا بهتر معنی این جمله رو درک میکنم :

فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛

آنان که در شهر نان قسمت میکنند، او را لنگ نان گذاشته اند

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s