علت بداخلاقي رضاشاه

🌹علت بد اخلاق بودن رضا شاه🌹️یک شب سلیمان بهبودی بستر رضاشاه را برای خواب آماده میکرد و رضاشاه مشغول خواندن آواز برای خودش بود. از بهبودی میخواهد که او نیز آوازی بخواند، بهبودی میگوید: اعلیحضرت بهتر میخوانند. به بهبودی فرمودند: سلیمان من بداخلاقم؟ (همه کسانی که برخورد شخصی با رضاشاه داشتند بشدت از او حساب میبردند) عرض کردم خیر قربان. بعد نشستند روی تخت و با تشدد فرمودند: سلیمان من 40 ساله که برای پیشرفت مملکت سگرمه هایم را در هم کشیده ام. این مردم بمحض اینکه لبخند به آنها بزنم فورا میپرند روی دوشم. والا دلیل ندارد که دایم خودم را زحمت بدهم و اینطور وانمود کنم. اگر افراد و کارکنان دستگاه کارشان را روی حساب و قاعده انجام بدهند چرا من خود را این طور نشان بدهم؟ من بد اخلاق نیستم، مرا وادار به این طرز میکنند.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s