سخنگوي وزارت خارجه از نام بردن نرگس محمدي خودداري كرد


شهروندی که فقط یک نام نیست لوازمی را ميطلبدآیا امثال نرگس محمدی شهروند هستند یا تعارف می کنید؟سخنگوی وزارت خارجه در سخنانش ازاینکه نام “نرگس محمدی” را بر زبان بیاورد، اجتناب کرد و او را “یک شهروند” خطاب کرد.تقی رحمانی همسر نرگس محمدی(کنشگرمدنی زندانی) در مورد این رفتار سخنگو نوشته:”سخنگوی وزارت امور خارجه آقای قاسمی دخالت اتحادیه اروپا در مورد حکم یک شهروند ایرانی بخوانید نرگس محمدی مداخله جویانه توصیف کرده است.در این جا تمرکز روی واژه “شهروند” است.آیا امثال نرگس شهروند هستند؟ یا تابعیت ایرانی دارند واز نظر مقامات امنیتی هم مجرم هستند که حکومت به آنان لطف کرده است که زنده هستند. از نظر راست افراطی هم اینان رعیت قلمداد می شوند . حال واژه شهروند به نظر می رسد که کلمه ای لوکس برای امثال نرگس محمدی است که از کار خود اخراج و بارها احضار و محاکمه شده است حتی در دوره یارانه ها هم یارانه خانواده ما قطع شد البته این مورد یارانه را به عنوان یکی از نمونه ها گفتم .در ضمن نرگس محمدی مانند برخی دیگر حقوق شهروندی خود را طلب کرده است اگر نرگس محمدی شهروند بود لااقل همین مقام وزارت امور خارجه نامش را مجهول نمی برد چرا که در حقوق شهروندی نام افراد هم دارای ضوابطی است.مثلا می گفت حکم نرگس محمدی شهروند ایرانی امری داخلی است.همین مقام باید توجه کند که قوه قضائیه ایران هم در دادن احکام نشان داده است که امنیتی عمل می کند. اگر هم مصلحت سیاسی باشد افرادِ با حکم سنگین، که ناعادلانه هم صادر شده است باز زود آزاد می شوند که آخرین آن هم شهروند ایرانی – کانادای بود.در کتاب آقای سفیر(ظریف) وزیر امور خارجه ایران هم که در برجام عملکرد قابل قبولی داشت(!) اما در مورد حقوق بشر گاه به توجیه غیر موجه رفتار قوه قضائیه می پردازد در مورد حقوق بشر می گوید که در دنیای کنونی دولت ها فقط حاکمیت ندارند بلکه مسولیت رعایت شهروندی دارند در ضمن وی می گوید که حقوق بشر امری معقول و جهانی است که باید دولت ها رعایت کنند حتی اگر هم این حربه حقوق بشر مورد سو استفاده قرار بگیرد.از نظر وی باز از اصل موضوع که رعایت حقوق بشر است چیزی نمی کاهد. حال بهتر نیست که سخنگوی وزارت امور خارجه روشن کند قوه قضائیه چقدر مستقل است؟مهم تر این که سخنان کلی مانند این که کشورها معیارهای خود را دارند نمی تواند حکمی را توجیه کند که در باره نرگس محمدی صادر شده است. مگر او چه خواسته است رعایت همین حقوق شهروندی که سخنگوی وزارت خارجه وی را به عنوان شهروند خطاب کرده است. خوب شهروندی که فقط نام نیست لوازمی را می طلبد.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s