حذف نام بلوچستان ازكتابهاي درسي

نام “بلوچستان” در کتاب درسی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ حذف شده‌استبا آغاز سال تحصیلی جدید در کتاب “مطالعات اجتماعی” پایه هشتم دوره اول متوسطه در صفحات ۹۵ و ۹۷ این کتاب بر روی نقشه ها نام “بلوچستان” حذف شده است.در صفحه نود پنج کتاب بیان شده در نقشه قلمرو “ایلخانان” و در صفحه نود پنج قلمرو “تیموریان” بیان شده که در هر دو صفحه نام “بلوچستان” حذف و فقط سیستان ذکر شده است.
پیشتر نیز بارها نام “بلوچستان” از “سربرگ های اداری” ، “توسط خبرگزاری ها” ، پیام های تبلیغاتی “همراه اول” و “تابلوهای تبلیغاتی” ، “همچنین وبسایت های رسمی و نیمه‌رسمی دولتی” و… حذف شده بود.

منبع خبر: کمپین فعالان بلوچ https://goo.gl/x4iDPc

………………

در شاهنامه به دفعات نام قوم بلوچ آمده است. در ادامه تلاش می‌کنیم به این موضوع نگاهی بیاندازیم. نخستین‌بار در داستان سیاوش هنگامی که وی در کار جمع آوری لشکر برای جنگ با افراسیاب است از بلوچ ها یاد می‌شود: هم از پهلوی پارس و کوچ و بلوچ ز گیلان جنگی و دشت سروچ . همانگونه که در این بیت مشاهده می‌شود در اینجا اشاره ای روشن به محل بلوچ ها نشده است اگرچه در مصرع دوم می توان گیلان را به معنای سرزمین گیلان گرفت دشت‌سروچ چنانکه در برهان قاطع آمده است نام دشتی است در نواحی کرمان…

در جای دیگری از شاهنامه:

اشکش موسس سلسله اشکانی‌ست. سپاه اشکش متشکل از قوم کوچ و بلوچ بوده است فردوسی در این باره می‌گوید : سپاهش زگردان کوچ و بلوچ سگالیده جنگ و بر آورده خوچ . لغت خوچ در برهان به چند معناست که مطابق این معانی بلوچ و خوچ کاملا هم معنا هستند و احتمالا فردوسی هم همین هم معنا بودن را در انتخاب لغت خوچ در نظر داشته است . فردوسی در توصیف سپاه کوچ و بلوچ چنین می گوید : کسی در جهان پشت ایشان ندید برهنه یک انگشت ایشان ندید . فردوسی پرچم سپاهیان بلوچ را چنین ترسیم میکند : درفشی بر آورده پیکر پلنگ همی از درفشش ببارید جنگ…

حذف مردم گوشه گوشه ی ایران از کتاب‌های درسی بخاطر مسائل مذهبی و سیاسی حکومت بدیهی ست که باعث حذف واقعیت های تاریخی مردمان ایران زمین نمی‌شود

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s