تصاویر سنت تخریب آرامگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران

وقتی صادق خلخالی حاکم شرع در اوایل انقلاب کلنگ به دست آرامگاه رضاشاه پهلوی را تخریب کرد؛ سنتی بنا نهاده شد که تا امروز ادامه دارد. افرادی با عنوان نیروی خودجوش یا ناشناس، قبر کسانی را که دوست ندارند تخریب می‌کنند.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s