تجمع كارگران 

تجمع کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه
تجمع کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه 

تجمع کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه

تجمع کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه

 
صبح امروز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۹۵ گروهی ازکارگران نی بر مجتمع کشت‌و صنعت هفت تپه در اعتراض به محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای خود از سوی کارفرما در محوطه کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند.
در این زمینه یکی از کارگران گفته است که دلیل اعتراض امروز پرداخت نشدن حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی بری است که در فاصله سال های ۶۸ تا ۹۲ مشغول کار بوده‌اند. او با بیان اینکه در این خصوص کارگران یک بار در سال ۹۳ اعتراض کرده بودند، گفت: پس از این ماجرا دولت طی مصوبه‌ای مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه این کارگران اختصاص داد. طبق این اظهارات تا این لحظه مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات تعیین شده توسط دولت پرداخت شده است که نتیجه آن صدور احکام بازنشستگی برای شمار زیادی از کارگران نی بر بوده است.

این کارگر هفت تپه با بیان اینکه در صورت پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران حدود ۲۵۰ کارگر از مجموع ۳۵۰ کارگر نی بر کنونی بازنشسته می‌شوند، افزود: با این حال پس از گذشت چند سال از تصویب این مصوبه هنوز پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران مشخص نیست. به گفته وی وجود فاصله بیمه‌ای در سوابق این کارگران به آن دلیل است که به دلیل امکان برداشت محصول نی‌شکر تنها در نیمی از سال، کارگران نی‌بر به صورت فصلی مشغول به کارند و به همین دلیل حق بیمه آنان نیز تنها نیمی از سال پرداخت می‌شود.

او با بیان اینکه یکی دیگر از خواسته‌های کارگران نی بر در اجتماع امروز،پرداخت نشدن حق بهره برداری سال گذشته آنان است در خاتمه اظهار داشت: از قرار معلوم بر اساس وعده ای که کارفرما مجتمع نی شکر هفت تپه در اجتماع امروز کارگران به آنان داده است قرار است ۱۰ میلیارد تومان باقی مانده حق بیمه فصول بیکاری آنان را در نهایت تا دی ماه به حساب تامین اجتماعی پرداخت 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s