خرج ملیاردی برای مدارس ملاها 

۴میلیارد٬ خرج قسمتی از یک حوزه علمیه همراه با سند

۴میلیارد٬ خرج قسمتی از یک حوزه علمیه همراه با سند

۴میلیارد٬ خرج قسمتی از یک حوزه علمیه همراه با سند

۴میلیارد٬ خرج قسمتی از یک حوزه علمیه همراه با سند

 

بنا به اخبار منتشر شده در رابطه با ساخت یک مرکز دینی در ایران٬ ۴ میلیارد تومان هزینه ساخت تنها یک بخش از حوزه علمیه ای شده است که ۱۰۰ طلبه دارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز خرج بخشی دیگر از آن میشود.
این در شرایطی است که دانشجویان در شرایط بسیار سختی در فصل سرما در خوابگاههایی شب را به صبح می رسانند که از داشتن ابتدایی ترین امکانات گرمایشی محروم هستند. و دانش آموزان برای گرم کردن کلاس با خود نفت به همراهشان می برند.
در شرایطی است که در مدارس سیستان و بلوچستان نیمکت وجود ندارد و دانش آموزان روی زمین می نشین

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s