یک زن ایرانی به عضویت دادگاه بین المللی حکمیت ورزش منصوب شد

اما در ایران همین زن را هیچوقت قاضی یا عضو حکمیت هیچ دادگاهی نمی‌کنند!

دادگاه بین المللی حکمیت ورزش (CAS) ، روز چهارشنبه «پرند عزیزی» وکیل دادگستری از ایران را به عنوان یکی از اعضای این دادگاه منصوب کرد.

این برای نخستین بار است که یک زن ایرانی به عنوان یکی از اعضای دادگاه بین المللی انتخاب می‌شود.

«پرند عزیزی» دراین‌باره گفت که به عنوان چهارصدویکمین عضو حقوق دان دادگاه عالی ورزش پذیرفته شده است.

مقر دادگاه حکمیت ورزشی در شهر لوزان کشور سویس است. این دادگاه بین المللی به عنوان مرجعی عالی به دعاوی حقوقی در رشته های مختلف ورزشی رسیدگی می کند.

پرند عزیزی بیست و یکمین عضو زن این دادگاه بین المللی است .

او فارغ التحصیل دکتری حقوق ورزشی از مالزی است.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s