میمون در مسیر تکامل

《میمون هایی که در مسیر فرگشت قرار گرفته اند!》
پژوهشگران در مطالعات جدید خود دریافتند که به تازگی گروهی از میمون ها اقدام به ساخت ابزارهای سنگی مشابه ابزارهای انسان پیش از تاریخی کرده و به نوعی قدم در مسیر حرکتی فرگشتی انسان گذاشته اند.
نتایج پژوهش های جدید انجام شده توسط باستان شناسان در حوزه مطالعات فرگشت میمون ها نشان می دهد که ماکائو ها macaques که نوعی از میمون ها محسوب می شوند، قابلیت ابزار سازی دارند. این موضوع نشان می دهد که از این پس انسان ، تنها موجود ابزار ساز تاریخ نبوده و مطالعات باستان شناسی می تواند منجر به کشف و شناسائی تکنیک های ابزار سازی نخستینیان و برخی از گروه های میمون ها شود.
پیش از این پژوهشگران اعتقاد داشتند انسان تنها موجود هوشمندی در کره زمین محسوب می شود که قادر به ایجاد تغییر در اشیا به منظور استفاده از آن ها در مسیر خواسته های خود بوده و به اصلاح توانائی ابزار سازی دارد. اگر چه بسیاری از جانوران قادر به استفاده از اشیا جهت رسیدن به اهداف خود هستند اما این جانوران قادر به ایجاد تغییر در این اشیا نبوده و از آن ها به همان صورت که در طبیعت یافت می شود استفاده می کنند اما این فقط انسان است که با استفاده از ابزار، قادر به تولید ابزار بوده و برای مثال می توانست با کمک سنگ، لبه های یک سنگ دیگر را تیز کرده و یا چوبی را تراش دهد. پژوهش های جدید نشان می دهد که برخی از گونه های میمون نیز این قابلیت را داشته و در مسیر فرگشتی انسان حرکت می کنند. این موضوع سبب سخت شدن و ایجاد انقلابی بزرگ در مطالعات و بررسی سنت های ابزار سازی می شود زیرا قدیمی ترین تکنیک های ساخت ابزار سنگی توسط انسان به حدود 3 میلیون سال پیش باز می گردد.
مطالعات پژوهشگران نشان دهنده این موضوع است که میمون های موسوم به ماکائوی دم دراز برمه ای در مسیر ابزار سازی مشابه انسان های پیش از تاریخ قرار گرفته و با تیز کردن و ساختن ابزارهای سنگی ، برخی از نیازمندی های روزانه خود مانند شکستن و جدا کردن صدف ها از بدنه صخره های ساحلی را انجام می دهند. این عمل دقیقا مشابه رفتاری است که انسان های پیش از تاریخی در دوران پارینه_سنگی کهن انجام داده اند.
پژوهشگران با انجام بررسی های محلی و بر پایه مشاهدات افراد بومی منطقه به این نتیجه رسیده اند که میمون های این جزیره از حدود 120 سال پیش شروع به ساخت ابزارهای سنگی کرده اند.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s