چرا باید در راهپیمایی بهمن شرکت کنیم

چرا باید در راهپیمایی بهمن شرکت کنیم؟

روزهایی بودند که مردم ایران برای فرا رسیدن بهمن ماه روزشماری میکردند تا جشن بگیرند انقلابی را که برایش جان دادند ، تا چراغانی کنند  کوچه و خیابان و مدارس و ادارات را با روبان و گل بته های ساخته شده از کاغذهای رنگی  و شور و هیجان برای تجربه کردن رسیدن به آمال و آرزوهای خود و دستیابی به حقوق حقه که فکر میکردند اگر رژیم قبلی نسبت به تادیه آن به ملت اقدام نکرده باید امیدواربود که با پایه گذاری حکومت دینی بتوان به آن دست یافت که متاسفانه رویای شیرین ایرانیان بتدریج و طی چند سال رنگ باخت و شرارت نسل مدیران دینی منجر به جنگ شد و دوران فرسایش فکری مردم و انحراف دادن از خط اصلی از 59 شروع شد تا به امروز که جلاد به مرد خدا شهرت داده خود را و مردم مبدل به بردگان دینی شده اند که نام حسین نیرو دهنده آنان برای رهایی از ظلم.

پس از گذشت چندین سال بتدریج مردم فهمیدند که نه تنها انقلابشان از راه اصلی منحرف شد و آنان وارث داشته های خود و مملکت نیستند بلکه آزادی و اعتبارشان را از دست داده اند، قرار بود که مستضعفان در این سرزمین حکومت کنند ، تضادها و تبعیضها از میان برود ، صاحب شوکت و ارزش شوند ، اما اینچنین نشد و در خلال جنگ که مردم در حفظ مملکت از جان مایه نهادند و بعد از آن عده ای سر فرصت هرآنچه را که ایرانی با بیرون راندن شاه دو دستی به نمایندگان مورد اعتمادش تحویل داد از کفشان ربودند و مال خود کردند. انقلاب ایران هم مثل تمام انقلابهای دنیا به بیراهه رفت و آزادیخواهانی را که سودای ادامه راه داشتند یا در خلال جنگ یا بعد از آن از میان برداشته و عده ای که ماندند قسم خوردند ایران را غارت کنند . در این میان ایرانیان از مردمی صاحب و مالک به بردگانی تبدیل شدند که باید گوش بفرمان مقام ولایت بوده و آنان که به این تصمیم اعتراض کردند دشمن دین و مملکت قلمداد شده و سر در راه میهن از دست دادند .

حال به سبک هر ساله و براي سي و هشتمين بار باز رسيديم به روزگاري نام گذاري شده به عنوان “دهه فجر” كه با روز ٢٢ بهمن خاتمه پيدا مي كند . نگاه اجمالي به اين دهه كه همواره همه جامعه را به فكر فرو مي برد و تضاد ها و تناقض هاي زيادي هست بين آنچه كه خواسته مردم و مسئولين در سال ٥٧ بود و آنچه كه امروز جناح حاكم مستبد بر اين كشور پهناور وارد آورده است. در سي و هفت سال گذشته از مردم جامعه دعوت كردند كه بيايند و فرياد “مرگ بر امريكا” و “مرگ بر انگليس” سر دهند و پرچم آنان را به آتش بكشند

در این سیو هشت سال هر سال برای چند بار این پرچمها را در اتش خشم و غضب براه انداخته در افکار مردم سوزانده و دنیا را نسبت به اتیه این مردم بدبین نمودند ، اعتبار ایرانی را به پایین ترین درجه تنزل دادند . درتمام محیطهای آموزشی دنیا به فرزندانشان مهر و عشق و احساس علاقه به دیگران آموزش میدهند اما در ایران انقلابیون تا توانستند تخم شر و فتنه در دل کودکان ایرانی در شوهای مسخره و مضحک و نیز در محیطهای آموزشی کاشتند گه نتیجه این کاشت در چند سال بعد برداشت حس تنفر و خودخواهی نسبت به دیگران در بچه های ایران بود که اینک در نمادهای تماشای اعدام ، قتل در نوجوانی ، ناهنجاری های موجود در تمام محیطهای کوچک و بزرگ خود نمایی می کند

در همان زمانها فرزندان مسئولین تراز اول و بزرگان دین که از نماد کفر آمیز آمریکا برای مردم هیولای بزرگی ساخته بودند و نیز عده زیادی از انقلابيون ٥٧ و آناني كه ديوار سفارت نوردي را با تسخير سفارت امريكا مد كردند، با غارت پولهای مردم گرسنه توسط پدران و مادران خداباورشان ! به مهد و دیار همان هیولا رفته و در آنجا باز هم در مقابل تلویزیونهای ایران و جهان مردم را دعوت مي كنند بر آن ها “مرگ” بفرستند.

برای مردم از سفره انقلاب و سهمشان تنها همین مانده که غیر از نازیدن به نام انقلابی ، برای تشییع جنازه های کشته شده به دلیل عدم کفایت حکومتیان و سبعیت در قتل جوانان این مرزو بوم بنام دفاع از اسلام و انقلاب یا بهر دلیلی که حکومت باعث و بانی آن است تجمع کرده و باز فریاد مرگ بر آمریکا و حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست سر بدهند اما هر گاه برای خونخواهی کشته شده هایشان بر اثر سوء مدیریت یا حقوق از دست رفته یا رو شدن دزدیها و غارت و چپاول منابع ملی تجمع کنند بجرم اقدان علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی دستگیر و روانه دخمه های زیر کاخ خامنه ای گردند .

هر گاه ملت به هر بهانه ای هم تجمعی نمایند این سوختگان مکتب حسین و ائمه اطهار(پاچه خواران اسلامی) هستند که اقدام به تصرف معنوی مراسم بنام خود کرده  و از آن برای بجلو بردن ماشین ظلم و زور خود استفاده کرده اند. حال اين روزها باز در آستانه ٢٢ بهمن ديگري هستيم و اوضاع نابسامان اقتصادي ، نظامی ، سیاسی ، فرهنگي ، بهداشتی ، آموزشی و همه  تنگناهای عدیده مردم + ترس از اعتراض به اقدامات جناح حاكم در جامعه ملموس و مشهود است اما به رسم هر ساله حکومت ریا و تزویر برای دل مشغولی مردم از ولی نعمتهای ! خود دعوت می نمایند که برای پاسداری از خون شهدا و انقلابی که آمریکا را بخشم آورده به میدان آمده و از حریم اسلام و قرآن دفاع نمایند. آمریکایی که بیکباره از خواب بیدار شده و سر نیزه را به علامت دشمنی آشکار بسوی رژیم سراپا پلیدی جمهوری اسلامی نشانه رفته است

در دوران نظام پادشاهی قبلی هم این گونه مراسم خیمه شب بازی برای شیره مالی ملت خواب زده بود اما حال پس از  آنهمه سال تحمل زجر و سختی و بر باد دیدن غارت ایران توسط عده ای عمامه بسر شارلاتان ، باز همان نمایش به سبکی مضحکتر و مسخره تر هر سال به اجرا درآمده و هیچ تفاوتی در نحوه کار نیست غیر از اینکه در آنزمان به ملتهای دیگر فحش و بدوبیراه نداده و آنها را کفار و خدانشناس نمی خواندیم اما اینجا غیر از ادای احترام به طاغوت جدید ( در واقع تشکر ازو که ما را به زنجیرکشیده)که ضحاک گونه هر روز جوانان این مرز و بوم را به سلاخی میکشد ، به مردم نیمه غربی دنیا توهین میکنیم و از به آتش کشیدن نماد ملی دیگران فیلم و عکس میگیریم
اين روزها کسی هست که خانواده های کشته داده در جنگ را ندیده باشد که از جناح حاکم اعلام تنفر و انزجار نکرده باشند ؟ همه آنها اذعان دارند ما انقلاب نكردیم كه يك عده بروند و جناح حاكم به اصطلاح اسلامی با آنهمه دبدبه و کوکبه و آیه و حدیث بر سر کار آمده و راه همانها را رفته و بر سر ما قرآن تلاوت کنند و هی از بام تا شام امر و نهي كنند، آن ها اعلام مي كنند كه به جبهه نرفتند و شاهد شهادت برادران و دوستان خود نشدند تا عده اي در اقليت هر چه مي تواند چپاول كند.
مردم در سال هاي قبل مي رفتند تا جشن پيروزي انقلابشان را جشن بگيرند و هر بار هم حکام جمهوری ننگین سلامی حضور مردم راتاييدی در عملكرد خود و مشروعيت سياسي و مدني خود تعبیر مي كنند .  البته هر شخصیت حقوقی شناخته شده اعمم از هنرمند و ورزشكار و سیاستمداري كه همسو با جريان هاي اينچنيني شده است منفور مردم شده است و هركس همراه نشده محبوب دل مردم است. حال مردم خوب ایران : شما اینرا بدانید که در سالهای قبل با حضور خود در اینگونه خیمه شب بازیهای نوشته شده توسط رژیم در روز ٢٢ بهمن، به دزدهای انقلاب مردم ایران لطف نموده اید و آب به آسیاب چپاولگری آنها ریخته تا از این محمل آنها چندین سال بار خود بر بندند و شما چشم به مرحمت رهبری خون آشام منتظر مانده شاید گوشه چشمی به انقلابیون نماید/ با این نوشته من نیز بعنوان یک ایرانی فریاد میزنم در راهپیمایی ننگین 22 بهمن شرکت نکنید و این پیام را به هر ایرانی پاکنهاد برسانید / پاینده باد ایران بدون آخوند

بهمن مقتدری . چهارم فوریه 2017

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s