سوءاستفاده مسولین حکومتی از کودکان برای عملیات خیابانی

      به تازگی سیاستی در سیستم حکومت خامنه ای در حال شکل گرفتن است که نشان از واهمه رژیم از خیزش عظیم مردمی دارد و بر همین مبنا و برای مقابله از درون با سیل اعتراضهای هر روزه مردم ایران که در حال سرایت به دیگر شهر ها است ، غیر از نیروی انتظامی و مامورین امنیتی قصد دارند از کودکان در جنگهای احتمالی خیابانی بر علیه مردم ایران استفاده کنند .  

        تیپ ۲ سپاه محمد تهران به تازگی٬ دانش آموزانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند را بوسیله سلاح جنگی آموزش می دهد.  این درحالی است که معاهدات حقوق بشری کودکان را از قرار گرفتن در محیط های نظامی و آموزش های جنگی منع می کند.

    در جایی دیگر و به موازات تهران ،  یک اردوگاه جهادی در قزوین با فرامین پلید حکومت تروریستی خامنه ای تحت عنوان آموزش وصیتنامه نویسی در یک اردوی دانش‌آموزی در اردوگاهی بنام «جهاد شهدای علم و فناوری قزوین» کودکان را وادار به فراگیری آموزشهای تروریستی میکنند.
   در این اردوگاه  کودکان را مجبور به نگارش وصیت نامه کرده سپس در جریان یک سناریو با پوشاندن لباس نظامی به کودکان و دادن اسلحه به دست آنان بعد از نوشتن وصیت نامه به یک ماموریت از پیش طراحی شده اعزام می شوند.
ماموران حکومتی هدف از برگزاری این اردو را آشنا کردن کودکان با فرهنگ به اصطلاح «ایثار ،جهاد و شهادت»! بیان کرده‌اند.

حکومت خامنه ای باتوجه به جو جامعه کنونی ایران و عدم امیدواری به نسل جوان به شرکت در عملیات جهادی به ناچار رو به کودکان کمتر از 18 سال آورده و با القاء روحیه جنگ و کشتار به آنان سعی در شستشوی مغزی کودکان نموده و با ادبیات مسخره دینی آنان را وادار به تقلید از جنگجویان دهه 60 که خود را وقف امام نموده بودند میکند .

    نوشتن وصیتنامه و گرفتن سلاح بر روی نشانکهایی که عکسهای مردان سیاسی دنیا ( البته غیر از پوتین ) را بر روی آنها نصب کرده اند و عادت دادن این نسل به ایجاد حس تنفر در دل نسبت به همه کسانی که خامنه ای آنها را دشمن میداند تنها یکی از اهداف پلید این مزدوران ایران فروش است .

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s