دستگیری دو نفر از اعضای کمیته اقلیتهای مذهبی جبهه آزادیخواهان مردم ایران

  آقايان سيد محمد حسيني ورضا خاكسار در تاریخ 21 فوریه 2017 به نمایندگی از مردم ایران با ورود به محوطه سفارت ایران در دانمارک و نصب بروشور و اعلامیه به شیشه های درب ورودی سفارت مراتب اعتراض مردم ایران را به رژیم منحوس ایران اعلام نمودند .

در خاتمه با سر دادن شعارهای مرگ بر خامنه اي مرگ بر اسلام و زنداني سياسي آزادبايد گردد ، به این حکومت تروریستی در سطح بین المللی اعتراض کرده اما توسط پلیس شهر گپنهاگ بازداشت شده و تاکنون در زندان بسر میبرند

.

جبهه آزادیخواهان مردم ایران که مخالف با حکومت ضد انسانی و تروریستی آخوندی ایران است ضمن اعلام پشتیبانی قاطع از نامبردگان و کلیه اعضای خود در داخل و خارج از ایران بدینوسیله از کشور دانمارک قویا درخواست دارد تا با آزادی هر چه سریعتر اعضای این جبهه مراتب احترام خود را به آزادی بشریت و قوانین حقوق بشری اثبات نماید .

                                                                       جبهه آزادیخواهان مردم ایران

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s