کشور به نقطه جوش رسیده، هر لحظه امکان انفجار یکی از شهرها و سرایت آن به ایران است.

مهندس هاشم خواستار،عضو هیات مدیره کانون فرهنگیان مشهد  در سال 83 پس از برگزاری نشست شورای هماهنگی کانونهای سراسر کشور در رشت به اتهام شرکت در نشست فوق به 6 سال زندان محکوم گردید که در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. در سال 86 در هیات تخلفات اداری به کسر یک هشتم از حقوق به مدت یک سال محکوم شد اما در سال 88 توسط دادگاه انقلاب مشهد در ابتدا حکم 6 سال زندان را دریافت کرد که در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تقلیل یافت.

ایشان با گذراندن دو سال تمام بدون حتی یک روز مرخصی با نوشتن نامه هایی به افشاگری پیرامون وضع بد زندان وکیل آباد پرداخت که در پی آن نه تنها آزاد نشد بلکه به 45 روز بازداشت و حبس در اطلاعات و زندان محکوم گردید.با پایان یافتن ظاهری سریالهای عجیب صدور احکام مختلف توسط دادگاه انقلاب مشهد ،سرانجام با قرار دادن وثیقه ی یکصدمیلیون تومانی آزاد شد.پس از آن حکم حیرت آور و تنش آفرین سه سال ممنوعیت خروج از کشور،سه سال ممنوعیت مصاحبه و 6 میلیون تومان جریمه ی نقدی از سوی دادگاه انقلاب مشهد برای ایشان صادر شد. (به جرم تشویش اذهان عمومی ،نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام)

حال این مهندس بازنشسته خراسانی اعلام کرده کشور به نقطه جوش خود رسیده، هر لحظه امکان انفجار یکی از شهرها و سرایت آن به دیگر شهرها ست . ایران مانند دیگی است که بر روی اجاق قرار دارد و هم اکنون به نقطه جوش رسیده و هر لحظه ممکن است در یکی از شهرها این دیگ منفجر شود و به دیگر شهرها سرایت کند، من امیدوارم که مسئولان تن به یک انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل متحد بدهند.

ایشان که در 13 دیماه سالجاری نامه ای تند و تیز به خامنه ای نوشته اند ( لینک زیر ) ، در ارتباط با مقاومت زندانیان در زندانها گفت، هر زمان که مردم در برابر استبداد مقاومت کردند، استبداد عقب نشینی کرده است، و متاسفانه حاکمیت با حرکتهایی که انجام داده مملکت را به بشگه باروتی تبدیل کرده که هر لحظه ممکن است منفجر شود. یکی از ویژگیهای حکومتهای استبدادی این است که از ریسمان سیاه و سفید می ترسند و باید بکشند تا کشته نشوند.

  او در پایان گفت این نظام روی ناصرالدین شاه را هم سفید کرده است و چاپلوسی تا به آنجا رسیده که نماینده رهبری در سپاه می گوید، رهبر هنگام تولد «یا علی» گفته است، یا آقای شمخانی میگوید به رهبر وحی میشود و یا آقای علم الهدی ادعا میکند که رهبر معصوم است!

نگارنده : این آخریا هم بقول سردار سلیمانی گویا قرار بود امام زمان روز جمعه هفته پیش به حلب بروند و البته مشخص نشد چرا نرفتند!!!

لینک  نامه هاشم خواستار به خامنه ای :

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_wdL1_cHSAhUHiSwKHVqECb8QFggxMAc&url=https%3A%2F%2Fshabtabnews.com%2F2017%2F01%2F02%2F%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2585-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%2581%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2586%2F&usg=AFQjCNHysQSWCyzpbMJgofAd0__GCMw_LQ&sig2=9SFtAD1dTTV2ukzxOK7dPQ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s