افشای نوار صوتی جلسه غیرعلنی شوراى شهر تهران: به این قرآن قسم می خوریم با هم می بريم و تک خورى نمی كنيم

در جلسه شورای شهر تهران که بصورت غیر علنی برگزار شده است فایلی صوتی به بیرون درز پیدا کرده که افراد حاضر در جلسه با قسم به قرآن هم قسم میشوند که هر آنچه بدست آوردند با هم تقسیم نموده و از تک خوری پرهیز نمایند و کسی را هم لو ندهند

در این جلسه و از مندرجات فایل صوتی میشود کاملا مطمئن شد که سرقتهای قبلی اگر بصورت سری و مخفی و تحت نام شهرسازی و خدمت به مردم بود اینک بصورت علنی و با تشریک مساعی صورت میگیرد و دیگر قبح عمل دزدی و ترس و واهمه از کسی را هم ندارند و همه با هم دست اتحاد داده تا منابع شهری تهران را غارت نمایند . این نوار و مکالمات موجود در آن بخوبی اثبات میکند مسئولین مملکتی در جریان ورود حکومت به سراشیبی سقوط بوده و جریانات اتفاق افتاده در مملکت را بخوبی رصد می نمایند و بسرعت به پر کردن حسابهای خود از اموال مردم ایران مشغول شده اند .

در چنین وانفسای دزدی و غارت فهم و تشخیص دلایل عدم محکومیت قالیباف در جلسه استیضاح مجلس شورا کار دشواری نیست و همه دسته جمعی در حال چاپیدن و غارت هستند و هیچگونه ترس و واهمه ای هم از مردم همیشه در صحنه ندارند

.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s