با شروع دوباره مراسم حج قاتلان فرخنده مظلوم باز هم در عربستان بر ضد انسانیت اجتماع میکنند .

با تلاش و سعی بسیار مسئولین ایرانی بازگشایی مراسم حج برای ایرانیان و تحکیم جهل و خرافه برتفکرات انسانها امکان پذیر شده و قرار شد درسال آینده 85 هزار نفر که گناهکار بوده و قصد درآمدن به لباس انسانیت دارند برای آدم شدن به عربستان بروند چون در میان مسلمین و علی الخصوص ایرانیان عاشق اهل بیت !! آدم شدن در محل سکونت و کشور خود امکان ندارد و برای خروج از توحش و ورود به دروازه انسانیت مورد تایید خداوند باید حتما دلارهای نفتی را به اعراب جاهلی جدید داد تا مهر انسانیت را بر پیشانی حاجی کوبیده و آن مهر در برگشت به ایران هر روز سیاه تر شده و با استفاده از نشان مهر پیشانی مدارج عالیه ترقی و رسیدن به ثروتهای نجومی آسانتر شود . نمونه های این حضور روحانی و الهی پس از رجعت از خانه خدا را میتوان بآسانی در میان مسئولین نام آشنای ایرانی در سطح وسیعی مشاهده نمود که با وجود داشتن مهر های نقش بسته بر پیشانی تشخیص آنها از مردم عادی چندان دشوار نیست .

mohr

   پس از کشمکش های فراوان و تهدیدهای عمال رژیم ایران و کشور صاحب دکان اصلی دین یعنی عربستان عاقبت دیروز در راستای درآمد زایی و بهره برداری فکری از ملتهای عقب مانده ذهنی ، تفاهم‌ نامه اعزام حجاج ایرانی به عربستان امضاء شد. رژیم غاصب آخوندی در ایران با وجود اختلاف عقیده با (سران وهابی! ) عربستان و نیز شاخ و شانه کشیدن اینروزها که نزدیک به برخورد نظامی می نماید اما سعی وافر دارند که با انواع سیاستها و حیله گری اسلامی راه بسته شده مراسم حج را بر روی هزاران مشتاق عزیمت به سرزمین وحی ! باز نمایند تا از دستاوردهای بسیار زیاد این مجمع بزرگ مثل : تسری جهل و خرافه در اندیشه مردمان ، نگه داشتن انسانها در تاریکی و ظلمت بیشعوری و عدم تفکر به واقعیتها و دور نمودن انها از عقل و دانش بهره برداری نموده و بدین ترتیب مواضع حکومتی خود را مبنای این سیاست توسعه دهند .

    در کمال تعجب رژیم ایران حاضر شده است جهت برقراری این روابط از اصولی ترین خواسته خود که برائت از مشرکین و ایجاد جنجال و بلوا در محیط شهر های اسلامی عربستان دست بکشد .اما حاجیان ایرانی چرا با وجود انواع توهین هایی که در سالهای اخیر به انها شده این چنین سالها در صف عزیمت به عربستان خود را خوار و خفیف میکنند ؟ آیا مردم ایران تجاوز به مردان ایرانی در فرودگاه جده را از خاطر برده اند؟ آیا لخت نمودن مسافران در سالن ترانزیت را فراموش کردند ؟ آیا چند حادثه کشتار و قتل عام ایرانیان در تونل منی ، حیاط حرم مکه ، خیابانهای عربستان ( با پرتاب بلوک و سنگ بر سرشان ) را از یاد برده اند ؟

378522_879

    همین فراموشی حوادث بزرگ اثبات میکند بمباران ذهنی دینداران تحت لوای مراسم عبادی حج به چه اندازه قوی و وسیع است که انسانها حاضرند شرافت و غیرت و عرض و ناموس خود را در راه این ایدئولوژی از دست بدهند اما مراسم مذهبی خود را خیر.

نماینده ولی وقیح و سرپرست حجاج نتیجه ماله کشی در مذاکرات با طرف سعودی و ماست مالی کشتار نفوس ایرانیان در حادثه منی اعلام کرد : “درمورد شهدای مسجدالحرام بنا برقول پادشاه عربستان به صورت قطعی هدیه‌ پرداخت می شود و دیه‌ای هم ازطرف شرکت بن‌لادن به حادثه‌دیدگان مسجدالحرام قراربوده پرداخت گردد که این کار را هم شروع کرده‌ و با تلاش هیأت اعزامی ایران به عربستان مقرر شد در حج امسال به هر خانواده شهید این دو حادثه دو سهمیه حج تمتع داده شود.!!!” ( باستناد ارائه رشوه به خدا در مستندات قرآنی ( خمس و زکات ) همه خسارتها را با پول قابل حل و فصل میداند.)  این آقا در بخشی دیگر از صحبت های خود در خصوص آبروریزی تجاوز به دو ایرانی اعلام کرد : درباره آخرین وضع دو کارمند خاطی فرودگاه جده نیز آنها در عربستان به “چهارسال زندان، هزار ضربه شلاق و اخراج از کار” محکوم شده اند  . تناقض آشکار دین را از همین نمونه  برداشت نمود : در دین اسلام حکم لواط مرگ است حال طرفین دعوا هر دو ادعای نشر و پیاده سازی احکام دین اسلام را دارند اما اینجا برای مصلحت اندیشی لواط کننده اعدام نمیشود آنچنانکه در قضیه سعید خان معروف هم او اعدام نشد و این نقض آشکار چنین احکامی را میرساند .!!

   در این دوره از مشرف شدن حاجیان !!!! حدود 85 هزار نفر در سال 96 به عربستان رفته و بنام اتحاد و بستن پیمان برادری ، با خدای خود عهد میکنند که شیطان را در افکار و اعمال سنگ بزنند و طبق دستورات کتاب مقدس خود در برابر ظلم بایستند و به مظلوم یاری برسانند ، گرسنگان را سیر کنند و برهنگان را بپوشانند ، دروغ نگویند ، زنا نکنند ، مال حرام نخورند ، دزدی نکنند ، در مقام انسانیت ظاهر شده و و در یک کلام دوباره متولد شده و گناهاشان را با آب زمزم بشویند و خود را تطهیر کنند

   اما تجربه نشان داده دینی که در کتب خود تناقض های آشکار دارد ، تساوی بین افراد جامعه را اساسا قبول ندارد و زنان را همواره مورد ستم قرار داده ، با اشاعه فرهنگ ریا و نیرنگ در بین پیروان خود آیین دزدپروری و قتل و آدمکشی را در همان محل مقدس آموزش داده و حج را بعنوان سرپوشی بر جنایات خود معرفی کرده است چنانکه همگان دانند با مراجعت حاجی از حج  دکان تبلیغ او برای انواع اعمال غیر انسانی گشایش یافته و با ریا و تظاهر از تبدیل شدن خود به موجودی روحانی و خالص فیلمبرداری نموده و در اولین گام در این راه با دعوت از هم کیشان خود ( نه فقرا و مستمندان ) به سفره های آنچنانی و اغذیه چرب و نرم راه را برای دستیابی به ابزارهای ترقی سیاسی اجتماعی خود هموار نموده و با ایجاد ترفندهای مخصوص دینی و شبه ناک غیر قابل تشخیص شروع به ساختن کاخ آرزوهای دنیوی خود بر خرابه های دیگر همنوعانش پرداخته و بهشت را بهانه ای برای درهم کوبیدن زندگی دیگران .

      بنام دین بود که در افغانستان فرخنده را بدستور یکی از سران تندرو دینی بجرم واهی و دروغین آتش زدن قرآن ابتدا بسختی با سنگ و چماق بدن و رخسار او را زخمی و خونین نموده و سپس در انظار عمومی و در برابر دیدگان صدها نفر او را زنده به آتش کشیدند. این دستور دینی است که شهره به رحمت و عشق خدایش به مخلوقات خود است اما در عمل خدایی که در آیات بسیاری انسانهای مخالف خود را با فحاشی و تهدید و تشبیه نمودن به حیوانات وحشی مورد خطاب قرار داده نمیتواند عاشق انسانها باشد و ثابت نمودن این ادعا کار دشواری نیست کافیست سرکی به قرآن کشیده و نتیجه عشق خدایی را بوضوح در قالب دستور به قتل ، پرتاب از بلندی ، آتش زدن ، قطع اندامهای بدن و ….  مشاهده کرد.

حاجیان با اعمال حج به کشتار فرخنده ها در همه کشورها رای میدهند . آنها به قاتلین امثال فرخنده جرات میدهند تا  اعمال خود را بنام دفاع از دین توجیه کنند . آنها بانی رشد تروریسم ، کشتار مردم بیگناه ، درآمد زایی میلیاردی دولت به اصطلاح وهابی ( از منظر آخوندهای ایران ) ادامه حماقت فکر و عملی خو د ، ادامه جهل و عقب ماندگی ، کمک به استمرار ظلم دینی در ایران و دنیا ، بدبختی ناشی از شیوه حکومت نفرت انگیز دینی ، ترور ، شکنجه و اعدام فرزندان خود در ایران ، مسخره نمودن آداب و آیین و سنن پیشینیان ایران و دهها ظلم دیگر بر علیه مردم ایران بصورت مستقیم کمک و مساعدت می کنند .

بدینسان دکان تزویر و نیرنگ اسلام باز هم فروش سالیانه خود را از سر گرفته و پیش فروش دین در سرزمین وحی را با کمک رمالهای عربستان و ایران برای درآمدهای میلیاردی آغاز میکند . فروشندگان دین با وعده و بشارت بهشت تفکرعده کثیری از مردمان را در اختیار خود گرفته و از اینراه ضمن کسب درآمدهای هنگفت مخارج اهداف تروریستی خود را نیز تامین می کنند . حاجیان با ایده ادای وظیفه شرعی در اولین گام به قصد قربت گوسفندانی را قربانی بت خود ساخته و با آموزش این خونریزی بدستور خدای خود بستر خونریزی انسانها را در قالب عمل به دستورات خداوند که بصراحت در آیاتی چند آنها را مامور سلاخی دشمنان دین ساخته آماده میسازند . کشتار در مناطق تحت تصرف داعش و طالبان با قطع سر و اعضای بدن ، آتش زدن و بدار آویختن انسانها بهشتی غیر قابل توصیف برای اینگونه مسلمانان ایجاد کرده که کمتر مسلمانی حاضر به از دست دادن اینگونه مناظر پر از هیجان است .

آنها در واقع با آموزش و قبول برنامه های اعتقادی اسلامی مبادرت به فراگیری  کشتار دیگر مسلمانان و غیر مسلمین تحت عنوان حفاظت از عقیده و مسلک خود نموده و با اجرای حکم خدا بر روی زمین مستقیما به خونریزی که همانا هدف اصلی این دین ویرانگر است کمک و مساعدت می نمایند .

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s