ایران باید توسط کسانی رهبری شود که از درون مردم جوشش کنند 

این ویدئو صدای جبهه آزادیخواهان مردم ایرانست که ضمن فراخوان همه مردم ایران به اتحاد ، جناح های متفرق و از هم پاشیده اپوزیسیون را به درک بیشتر از درس گرفتن از روزگار فرا میخواند .  

  https://youtu.be/9_K9-A_wvpY

گوش فرا دادن به مضمون سخنان هوشنگ رادخو بدون عینک بدبینی باعث میگردد تا راه از بیراهه جدا شده و دشمنان برای یکبار بدانند در این کشور همتی در حال شکل گرفتن است که قصد نهایی آن بزیر کشیدن ملایان از اریکه قدرت و سرنگونی آنان از مناصب کنونی است .

    این اتمام حجتی تمام عیار با همه کسانی است که بدون استفاده حداکثری از نیروی مردمیکه بحال خود رها شده اند میخواهند سکاندار سرنوشت ایران در شرایط آماده خوری باشند . فضای مسموم سراسر احساسی و هیجانی ایران باعث شده است عده ای ، چون گذشته و به سیاق تاریخ پیشین ایران در سودای رهبری پس از اتمام عمر ننگین جمهوری اسلامی باشند اما هیچکدام از سازمانها و جناح ها به تنهایی و حتی با همکاری گروهی سازوکاری برای تجمع نیروهای پراکنده ندارند .

هر کدام از فرو افتادگان پس از جدایی دکه و بساطی جدید پهن کرده و موضوع اصلی را که اتحاد و جمع آوری سپاهیان مغلوب شده که در پیکار نافرجام با این رژیم ننگین بسویی پرتاب شده اند را به فراموشی سپرده و هر کسی گمان میبرد میتواند با بازخوانی تاریخ ایران خود را در جایگاه قهرمانان شاهنامه درآورد . اما رژیم چون دست اینگونه سازمانها و افراد را خوانده حتی با نفوذ در دل آنها شرایط را خود تعیین میکند و مردم در این معرکه تنها قربانیان اهداف شوم حکومت و ساده لوحی و بی تدبیری طرف مقابل هستند که بهای واقعی جنگ معیشت و محافظت از جان و مال خویش را تاکنون پرداخته اند .

با گوش فرا دادن به سخنان این مرد که فرصت چندانی برای لذت بردن از منافع دنیا و دست آزیدن به مقامهای درباری ندارد ، لختی اندیشه کنید و یکبار برای همیشه بدون اغراض شخصی روشهای مبارزه با حکومت ایران را بازخوانی کنید . ایران با همه اقوام و ملیتهای خود ایران است و باید که اگر نیتی خالصانه برای رهایی ایران از دست رژیم پلید هست ، این حرکت با بهم پیوستگی همه طیف های ایران بدون تنگ نظری و چشمداشتی باشد که ایران حق همه ایرانیان بدون کمترین اما و اگریست .

B.Moghtadery 4 August 2017

جبهه آزادیخواهان مردم ایران

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s